میز اسنوکر

از طرفی، این بازی جذاب توسط جوانان و علاقه مندان در باشگاه های بیلیارد و اسنوکر انجام می شود.