میزبیلیارد های چند منظوره

با وجود میز بیلیارد های چندمنظوره

دیگر  نیازی نیست نگران  فضای خانه خود باشید. چنانکه گاهی ممکن است فضای خانه برای وجود میز بیلیارد و میز غذاخوری مناسب نباشد و شما نگران این موضوع باشید که باید یکی از این موارد را انتخاب کنید. ولی مجموعه بیلیارد کرج توانسته با تولید میز بیلیاردهای چندمنظوره این امکان را فراهم کند. تا شما میز بیلیارد خود را توام با میز غذاخوری در فضای خانه تان داشته باشید. بدون اینکه یکی بر دیگری مزاحمتی ایجاد کنند.

همانطور که در نمونه کارهای بیلیاردکرج مشاهده میکنید با تنظیم ارتفاع میز طبق استاندارد و نیمکت ها و صندلی های میز بیلیارد شما با خیال راحت می توانید طرح مورد نظرخود را انتخاب کنید و با خیالی آسوده باقی کار را به ما بسپارید.